Skuffende og ensidigt

Kirsten Folke, Mosevej 11, Jægerspris.

Det er noget skuffende og ensidigt at læse negative indlæg om de forestående planer om at tilbyde flygtninge bolig på plejehjem.

Mange får den opfattelse, at flygtninge skal bo dør om dør med plejehjemsbeboere. Dette er ikke korrekt!

Det bliver i afgrænsede fløje uden kontakt med de ældre og selvfølgelig svage som bor der.

Frederikssund Kommune har en meget stor udfordring i at skaffe nok boliger. Jeg oplever kommunen gør alt hvad den kan, og selvfølgelig har de også blik for økonomien. Det bliver den nødt til. Så er der ledig kapacitet, skal den først udnyttes.

Vi er rigtig mange i kommunen som har kontakt med flygtninge, familier som enlige. Fra Røde Kors er vi nu 79 personer, som er tilknyttet flygtningefamilier og enlige. Vi har fortløbende kontakt med disse mennesker , og gør hvad vi kan for at støtte dem med deres tilværelse her i kommunen. Dansk Flygtningehjælp i Frivillighuset har ligeledes kontakt med mange i Tal Dansk Cafeen i Østergade.

Venligboere og før nævnte grupper hjælper med at skaffe tøj, møbler og andre fornødenheder.

Altså, vi er rigtig mange der har opmærksomhed på vores flygtninge !

Er der læsere her, som er på facebook, kan man fint melde sig på grupper, som hjælper .

Det kan fx være:

Jægersprisloppens Give Away til flygtninge.

Venligboere i Frederikssund & omegn.

Venligboerne giver væk til flygtninge

Venligboernes IT-formidling