Skuespillere kritiserer Det Kgl. Teater

Skuespillerne tilslutter sig det kor af kritik, de ansatte på Det Kongelige Teater retter mod ledelsen.