Skovbørnehaver bør bevares i “den grønne” kommune

Birgitte Klee Burton Kommuen har bebudet at spare på børneområdet. Der er foreslået besparelse svarende til en pædagogstilling, hvilket vil betyde, at Dyrehavens Skovbørnehave ikke længere kan fungere som skovbørnehave. Derudover vil LTK bortskære alle skovgrupper i kommunen. Min familie og jeg flyttede netop til LTK for at komme tæt på naturen i "det grønne område". Vores søn går i Dyrehavens Skovbørnehave. Ud over at lege har han lært en masse om naturen, årstiderne, skoven, om insekter og fuglene, har fanget haletudser mv. Børnene finder ro og mærker stilheden i naturen. Skovbørnehavekulturen er en af de værdier, som jeg mener, vi skal bevare og udbrede. Som læge kan jeg ikke se nogen sammenhæng i, at man vælger at nedskære på skovbørnehaver eller skovgrupper. Dermed fjerner kommunen en tidlig og meget vigtig forebyggende indsats mod en række sygdomme, hvor motion spiller en vigtig rolle. I Danmark er der en stigende tendens til overvægt blandt børn og dermed også risiko for følgesygdomme som sukkersyge og hjertekar-sygdomme. Derudover har det været debatteret i medierne, at børn i stigende grad er begyndt at blive stressede pga. de store institutioner, i modsætning til skovbørnehaverne, hvor der er rum til at komme ud i naturen og mærke roen. Hvis kommunalbestyrelsen den 19. juni 2008 vælger at gennemføre disse besparelser, fjerner LTK dermed den tidlige forebyggelse mod ovennævnte sygdomme. Det er vigtigt, at vores børn får grundlagt sunde vaner og tidligt får et naturligt forhold til at få rørt sig. Det er da ironisk, at vi lever i en tid, hvor der er fokus på at leve økologisk, hvor vi bruger ressourcer på at bevare miljøet, men samtidig har vi politikerne, der tager beslutninger i "det grønne område", som har stillet spareforslag til at fjerne skovbørnehaver og skovgrupper! Jeg håber, at politikerne vil tænke sig om og bevare LTK's eftertragtede skovbørnehaver og skovgrupper.