Skolepatruljer og sikker skolevej – hvordan?

Lise Sand, Havrevænget 11

Hvis man gennemfører den model som skolebestyrelsen på Lillevang Skole har besluttet og som indebærer, at man flytter indskolingen (0. – 5. klasse) til Skovvang og udskolingen (6.-9. klasse) til Lillerød skole vil det samtidig have den konsekvens, at man fjerner de elever fra Skovvang matriklen som ifølge "Sikker Trafik" er målgruppen for skolepatruljer nemlig 6. – 9. klasse samtidig med, at man forlænger skolevejen for de mindste elever der tilhører det gamle "Lillerød skoledistrikt" ganske betydeligt.

Med denne model vil det rent faktisk kun være muligt at have Skolepatruljer ved Skovvangskolen hvis 6. klasse eleverne fra Lillerød matriklen cykler/går ned til Skovvang om morgenen for at stå skolepatrulje.

Vil man virkelig flytte hele indskolingen med de mindste og mest sårbare elever til Skovvang matriklen uden at have mulighed for at have skolepatruljer ved de overgange som kan være trafikalt udfordrende for børnene? Eller vil man lade de store elever fra 6. klasse på Lillerød bruge en stor del af den første morgenlektion til at gå frem og tilbage mellem de to matrikler?