Skoleledere: Umuligt at nå afgangsprøver i matematik

Det er nu for sent at forberede 9. og 10. klasse på afgangsprøver. De bør derfor udskydes, mener skoleledere.