Skoleledere: En fordelingsaftale ville ramme det frie skolevalg

Skolelederforeningen er glad for, at regeringen ikke går videre med planer om at fordele folkeskoleelever.