Skoleformand, vi må tage hensyn til hinanden

Af Peter Rixen, Kirstineparken 47, Hørsholm:

Det har tidligere her i avisen været fremført fra Hørsholm Lille Skole bestyrelsesformand hr. Søren Andersens side, at den kommende lokalplan for boligbyggeriet Hannebjerg i Rungsted kommer til at tage en del af skoven, som Hørsholm Lille Skole har benyttet til legeplads gennem de sidste 40 år og derfor har vundet hævd på området, mener han.

Som beboer i Kirstineparken har vi løbende problemer med, at forældrene til børn, der går på Hørsholm Lille Skole, benytter en lukket vej ind til vores bebyggelse, hvor de sætter deres børn af og afhenter dem igen. Hvilket er til stor gene for de beboere, der bor der.

Det har der været adskillige møder og skriverier med Hørsholm Lille Skole om at få stoppet denne kørsel.

Beskeden, vi har fået fra Hørsholm Lille Skole, er, at de ikke vil gøre nogen foranstaltninger overfor forældrene, da disse skal nå at komme til morgensang med børnene. Hvilket ikke er sandt, da forældrene straks kører igen. Dette til trods for, at Hørsholm Kommune tidligere har bekostet gode parkeringspladser oppe ved selve skolen.

Nu er Kirstineparken bygget engang i årene 1964-66. Så her kan vi da tale om 'hævd', da skiltningen har været der siden den tid, at alt indkørsel er forbudt.

Formandens arrogante holdning med at afvise vores bestyrelses krav om, at denne kørsel skal stoppes, viser med al tydelighed, at hensynet til andre vejer mindre end hensynet til sine egne interesser hele vejen igennem.

Hvis demokratiet skal fungere, så må vi alle tage hensyn til hinanden. Formanden fra Hørsholm Lille Skole, Søren Andersens handlemåde i denne sag viser tydeligt, at han kun ser på sine snævre interesser og glemmer hensynet til andre.

Dette bør få den konsekvens fra Hørsholm Kommunalbestyrelses side, at de også skal se Hannebjerg-boligbyggeriet ud fra snævre interesser.

Lige for lige, hvis venskabet skal holdes.