Skoleelev: “Det er en skole-fodboldbane – ikke en hunde-rasteplads”