Skat risikerer at skulle betale trecifret millionbeløb

Der kan ligge en kæmperegning til Skat. Revisionsfirma vurderer, at ATP-sag koster trecifret millionbeløb.

Skat kan se frem til en større efterregning, efter EU-Domstolen torsdag gav PensionDanmark ret i den såkaldte ATP-sag, som pensionsselskabet har forsøgt at få afgjort i Østre Landsret.

Domstolen mener, at EU's momsdirektiv skal fortolkes sådan, at pensionskasser kan være fritaget for moms, hvis en række betingelser i øvrigt er opfyldt. Og det kan koste Skat dyrt, vurderer revisionskoncernen PricewaterhouseCoopers, PwC.

– Et forsigtigt skøn er, at Skat kommer til at tilbagebetale et større trecifret millionbeløb. Herudover betyder dommen, at pensionsselskaber og deres forvaltere også fremadrettet kan spare moms, siger director og momsekspert i PwC Anders Strandet Jepsen.

Skattemyndighederne afviste i 2005 at fritage pensionsselskabet for moms – undtagen for de ydelser der vedrører selve udbetalingen af pensionsmidler.

– Dommen underkender dansk praksis. Pensionsselskaber og deres forvaltere vil derfor kunne kræve moms tilbage fra Skat, og det kan ske 10 år tilbage i tid, siger Anders Strandet Jepsen om sagen.

PensionDanmark har siden 1991 købt administrationsydelser fra ATP PensionService. Og her er man tilfreds med dommen, der har betydning for selskabets medlemmer:

– Helt konkret medfører dommen tilbagebetaling af et anseligt millionbeløb i moms til PensionDanmark. Da PensionDanmark er medlemsejet, vil tilbagebetalingen komme PensionDanmarks medlemmer til gode, siger skattechef Majbritt Klemp.

– Dommen har også stor international principiel betydning, idet EU-Domstolen anerkender, at pensionskasser kan kvalificeres som investeringsforeninger og derved opnå momsfrihed for leverancer til pensionskasserne.

– Dette betyder for PensionDanmark, at forvaltningsydelser leveret til PensionDanmark fremadrettet vil være fritaget for moms, lyder det fra Majbritt Klemp.

Det var PensionDanmark, der indbragte skattemyndighedernes afgørelse for Landsskatteretten og senere for Østre Landsret, som har spurgt EU-Domstolen om, hvad der er den rette fortolkning af momsdirektivet.

Sagen går nu tilbage til Østre Landsret, som skal træffe den endelige afgørelse i den danske sag.