Skandaløs Ældrepolitik i Lyngby Taarbæk. “J`accuse eller når nok er nok!”

Tidligere frivillig medarbejder i Lyngby Ældreklub, Per Lass

Mellem 4 og 5oo tilfredse og trygge ældre medborgere fra Lyngby Ældreklub har gennem det sidste

halvår stået model til direkte hetz og forfølgelse i dagblade og TV- og til så mange nedskæringer,

at samtlige ansatte og frivillige har sagt op og forlader institutionen.

De ældre lades i stikken, utrygge og rådvilde og uden mål og med! Sensationspressen og uærlige politikere har fået deres skålpund kød og rådvilde ældre kan bare blive hjemme.

Det tragiske forløb ser således ud:

1. Klubben får besked på at flytte fra Baunealle til Rustenborgvej. Der skal bygges på grunden!

2.En storm af læserbreve fra radikale og venstrepolitikere samt deres pårørende og støttet af det

Lokale blad "Det grønne område" og TVLorry prøver med alle mulige og mere eller mindre

perfide forslag at omgøre kommunalrådets beslutning. Det lykkes dog ikke.

3.Norgesturen, hvor en busfuld ældre hvert år tager til vor venskabsby i Norge, fejrer

nationaldagen og påhører nordmændenes ros og glæde over Chr.VIII`s forfatning, afskaffes bare.

Den er for dyr. Æv-bæv.

4.Klubben indkaldes til mange, lange møder om indgåelse af såkaldt resultatkontrakt, som pålægger

Klubben stærkt forøget arbejde i form af diverse kontrol-skemaer . Forringelsen af arbejdsgangen

i klubben er ulønnet og skal udføres af de frivillige.

5.En anklage mod Liss Kramer for dobbelt løn introduceres og kører velvilligt i dagblade og TV.

Samme Liss Kramer er formand for klubbens bestyrelse men uden kontakt med klubbens dag-

lige ledelse. Ansatte og frivillige hører vi intet om. De er bare gamle og besværlige. Æv-bæv

6.Højskoleopholdene på Ahl (kommunens ejendom) afskaffes ved salg af kolonien. 8o ældre tog

hvert år på efterspurgt og skattet ophold en uge. Slut med det. Bliv hjemme Æv-bæv. Sådan er

ældrepolitik, når den er værst.

7.Sidste nye er besked om, at der ikke kan ansættes eller opretholdes personale til kontor og køk-

ken. Fremover skal klubben åbenbart udelukkende drives af frivillige ??

8.Allersidste nye er, at centerlederen, aktivitets- og rejselederen samt mange frivillige siger op.

Med venlig hilsen især til venstre og radikale lokalpolitikere, Henrik Brade Johansen og Trine

Nebel Schou samt Lene Frøslev( Berlingeren) og TV Lorry, hvis interesse for omsorg og ældre-

politik er rørende!