Skal vi virkelig til at være den “Sorte kommune”?

Henriette og Christian Bjerg Mahrt, Nymøllevej 12, 2800 Lyngby

I Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedspolitik står der: "Lyngby-Taarbæk ønsker at sikre det grønne præg, der er et særligt kendetegn for kommunen. (…) Lyngby-Taarbæk vil arbejde for at skabe gode rammer for fysisk udfoldelse for børn og voksne". Hvordan synes I selv det harmoniserer med Lyngby-Taarbæk Kommunes spareforslag på daginstitutionsområdet, der vil have den konsekvens, at kommunes skovbørnehaver må nedlægges? En lang række undersøgelser peger ensidigt på, at børn i skovbørnehaver stimuleres positivt både motorisk og intellektuelt i deres udvikling gennem deres tilknytning til naturen. Skovbørnehaver er et fantastisk tilbud til vores børn, der giver dem rigtig god mulighed for at udfolde sig fysisk på naturens egne legepladser og gør bevægelse til en naturlig del af deres liv. At fremme bevægelse og motion er ligeledes en erklæret målsætning i kommunens sundhedspolitik, som kommunen løber fra ved at lukke kommunes skovbørnehaver. Det er ikke kun fysisk aktivitet og bevægelse, som skovbørnehaverne tilfører vores børns hverdag. I skovbørnehaverne formidles der også værdifuld viden om plante- og dyreliv og vores børn lærer at have respekt for naturen. Den viden om- og holdning til naturen, tager de med dem resten af livet. Også derfor er det så vigtigt at værne om vores skovbørnehaver. Hvis Lyngby-Taarbæk kommune, forsat skal kunne kalde sig en grøn kommune og gerne vil værne om vores smukke natur, så er det en forudsætning at naturen, også i fremtiden, kan danne ramme om vores børns dagligdag. Lyngby-Taarbæk kommune ligger i et unikt naturskønt område, og kommunen har således et stort ansvar for at give kommunens børn mulighed for at bruge den, således at det ikke kun er storbyens udflytterbørnehaver, der får glæde af den. Vi appellerer på det kraftigste til, at disse spareplaner i forhold til nedlæggelse af kommunes skovbørnehave frafaldes, og at kommunen i stedet prioriterer at fremme et godt børneliv, rig på naturoplevelser, for kommunens yngste. Det betyder blandt andet en fredning af kommunens skovbørnehaver! Vi opfordre alle berørte og oprørte forældre til at lade jeres utilfredshed høre!