Skal vi have landets højeste klassekvotienter?

Af Malene Jackerott, Gråstenvej 5, 3450 Allerød

I debatten om skolelukning har det tilbagevendende argument været det faldende børnetal. Men er det nu et faktum? Ikke ifølge Kommunens egen Planstrategi for 2015. Her står der ordret citeret på side 15:

"Med 1900 nye boliger frem mod 2026 vil børnetallet i hele kommunen falde indtil 2020, hvor der vil være ca. 120 færre 6-16 årige end i 2015. Fra 2020 vil antallet stige, og i 2026 vil der være stort set samme antal skolesøgende børn som i 2015."

Så hvorfor lukke en skole, når børnetallet ikke falder alligevel??

Hvis årsagen er et ønske om at forhøje klassekvotienten, bør det bemærkes, at vi ifølge Danmarks Statistik har en højere klassekvotient (22,6) end landsgennemsnittet (21,4) og vore nabokommuner (Hillerød: 22,3; Furesø: 22,5; Hørsholm: 22,0).

Men det er måske kommunens ønske, at vi ikke blot bliver kendt som den kommune i landet med de højeste institutionstakster, men også den kommune med de højeste klassekvotienter?

Med det rygte bliver det nok mindre nemt at tiltrække børnefamilier til de 1900 nye boliger i kommunen.