Skal hjælpe handicappede i job

Sclerose-ramte Vivien Middelboe fra Kokkedal er som 'barrierebryder' med i et nyt netværk af som skal åbne virksomhedernes øjne for at ansætte flere handicappede

NORDSJÆLLAND: Selv med en rekordlav ledighed er det svært for fysisk handicappede at finde et job. Stakken af afslag fremkalder følelsen af at blive tilsidesat. Alene på grund af ens handicap.

40.000 handicappede står på landsplan uden for arbejdsmarkedet, og lokalt er der 100 personer med fysiske handicaps uden job. Nu skal et nyt netværk 'Barrierebryderne' bane vejen for, at virksomheder bliver mere opmærksomme på mulighederne for at ansætte handicappede, og ikke mindst at de fordomme, som hersker hos virksomhedsledelserne omkring handicappede, bliver elimineret.

Vivien Middelboe, 50 år og fra Kokkedal, lider af Sklerose. Til daglig arbejder hun som leder af Sklerose Info, men er samtidig en af de 30 barrierebrydere, som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) har samlet og sendt ud til danske virksomheder for at fortælle dem, at det faktisk ikke er så besværligt at hyre en handicappet.

"Det er vores opfattelse, at der cirkulerer flere holdningsbarrierer om handicappede i forhold til at klare et job. Desuden er der for lille en viden hos virksomhederne om mulighederne for at ansætte en handicappet, oven i købet med tilskud. Kort fortalt er det de barrierer, vi gerne vil nedbryde," oplyser Vivien Middelboe.

Nogle af de holdningsbarrierer, som man oftest støder på er, at handicappede er mere syge. Det afvises af alle de statistikker DSI har kendskab til", fastslår Vivien Middelboe.

At det er forbundet med en masse administration og papirarbejde passer heller ikke.

"Andre medarbejdere i virksomheder føler måske, at der bliver taget mere hensyn til en person med et handicap, at de får alle de nemme opgaver – og de måske tager et job fra en anden," siger Vivien Middelboe videre.

"Vi kan faktisk fortælle, at handicappede fungerer rigtig godt og langt de fleste på helt almindelige vilkår. Det er vi barrierebrydere selv gode eksempler på. Der er jo tale om handicappede, der har kvalifikationerne og står parat, men hvor hensynet måske hedder nedsat arbejdstid, hvilepause eller en personlig assistance til en syns- eller hørehandicappet person. Virksomhederne kunne også tænke i, at en stilling måske kunne bestrides af to personer på nedsat tid," forklarer Vivien Middelboe.

De næste par år skal hun i kontakt med omkring 25 virksomheder, primært i Nordsjælland.

Vivien Middelboe har allerede besøgt Dalgaard Super Marked og fået positive tilkendegivelser.

"Det er jo en tre-strenget effekt, som er til stor fordel for de handicappede, der kommer ud og føler sig som en del af samfundet, ligesom virksomhederne kan få arbejdskraft og dermed sikre sig flere penge på bundlinjen. Endelig er det en gevinst for samfundet, at mennesker er ude at præstere noget og samtidig betaler skat," siger Vivien Middelboe.

Hos De Samvirkende Invalideorganisationer har man oprettet jobportalen www.ijobnu.dk, hvor handicappede kan lægge deres jobprofil ud – og hvor virksomheder kan finde deres nye medarbejdere.