Skal borgmesteren i fængsel?

Af Karsten Eckert, formand for Rungsted bådelaug, Højskolevej, Rungsted:

Næppe. Men ikke desto mindre er det det Morten Slotved offentligt har givet udtryk for – hvis han ikke hjemtog Rungsted havn. Sejlerne og andre interessenter i havnen er så nu inviteret til endnu et dialogmøde om Rungsted havn.

Hvad fik borgmesteren med hjem fra det første møde?

Efter borgmesterens præsentation af en selvstyremodel med en gentoftemodel som forbillede, hvor sejlerne stort set ikke kan bestemme andet end farven på toiletpapiret, konkluderede Morten Slotved at man nok måtte udarbejde en særlig Hørsholm model.

Oplægget til næste dialogmøde ligger nu i form af en skitsemodel behandlet i økonomiudvalget, hvor man i forhold til gentoftemodellen har strammet endnu mere op på den kommunale styring, så stort set al magt ligger hos administrationen i kommunen – underbygget af at man vil udpege en ny formand for havnen, og ikke blandt interessenterne i Rungsted havn.

Konklusion: Borgmesteren siger et – og gør noget andet.

Hvad fik interessenterne med hjem?

Kommunalbestyrelsen vil tage ansvar for at udvikle havnen – Hvad indebærer det? Prøv at starte det næste dialogmøde med at forklare dette. Skal priserne fordobles? Skal havnen udvides mod nord? Skal der være endnu flere restauranter? Skal KDY hjælpes til at få gennemført salg af deres grund til byggeri af hotel og indkøbscenter i stedet for Nokken. Skal havnen sælges, for med den nu fastsatte forhøjelse af havnelejen vil man kunne opbygge et overskud på over 100 millioner kroner i løbet af de næste 20 år. Er det borgernes interesse man varetager her?

Kan kommunen lovligt gøre dette?

Næppe. At likvidere havnen på en ekstraordinær generalforsamling 7. januar 2015, blev gjort ved en klar overtrædelse af havnens vedtægter (§7) der kræver forevisning af aktiebrev for at kunne afgive stemme. Kommunen har jo ikke nogen aktie i havnen og har aldrig haft det! Den aktiebog der eksisterer i havnen er købt hos boghandleren i 2005 af den daværende konservative havneformand der sammen med havnemesteren har skrevet beløbet 200.000 ind aktiebogen – beløbet er taget fra et tilskudsbevis for kommunens tilskud i den oprindelige havn i 1923 hvor en endnu tidligere konservativ havneformand har stemplet aktie henover hvad der svarer til et almindeligt brev.

I Stein Baggers hjemland er dette åbenbart normal procedure i en konservativt styret kommune. Men han sad altså i fængsel for det.