Skal børn i Farum have 5 km til skole?

Byrådets beslutning om at sammenlægge Bybækskolen med Stenvadskolen på Stenvadskolens grund, får store konsekvenser for familier – og ikke mindst de mange børn – der bor i Farum Vest, men ikke hører til Solvangskolens distrikt.

Med den nuværende opdeling af skoledistrikterne hører de børn, der bor i Trevang og Kasserneområdet ikke til Solvangskolen, men derimod til den kommende fusionsskole på Stenvadsskolens grund, og får derfor 4-5 km til skole.

Denne opdeling af skoledistrikterne tilgodeser på ingen måde børnenes tarv. Den er direkte ødelæggende for deres sociale netværk. Man løber ikke bare lige over og leger hos Peter eller Camilla fra klassen, når han eller hun bor i den modsatte ende af Farum – op til 5 km væk.

Ydermere er det heller ikke ligefrem i tråd med kommunens Plan- og Agenda 21-strategi (hvori der netop lægges stor vægt på bæredygtig byudvikling), at mange af de mindste børn hver dag skal køres tværs gennem byen når de skal til og fra skole.

Hvis Furesø kommune ønsker at skabe nye attraktive boligområder i Farum vest for at styrke befolkningstilvæksten, nytter det da ikke at tilbyde tilflyttende børnefamilier 4-5 km til skole. Specielt ikke når der findes en skole mindre end 2 km væk.

Der vil ikke være mange børnefamilier, der synes at det er særlig attraktivt.

For at komme den nuværende helt urimelige store forskel i hvor langt Farums børn har til deres distrikts-skole til livs, er det påkrævet, at de nuværende skoledistrikter omlægges.

Kommunens ønske om at have socialt blandede skoledistrikter (hvilket i øvrigt ikke holder i praksis) bør afvejes med ønsket om at give alle børn i kommunen en rimelig afstand til deres skole og klassekammerater.