Om ukrudtsbekæmpelse

Jeg ville gerne have svaret hurtigere, men jeg fandt det nødvendigt at verificere min umiddelbare opfattelse. Man skal være indædt, når man har med dogmatikere at gøre.