Sjælland høster hos staten

Foto: Peter Andersen
Holbæk. Statsminister Lars Løkke Rasmussen besøger Vækstfabrikken Ved Faurgården 7. Foto: Peter Andersen
Holbæk. Statsminister Lars Løkke Rasmussen besøger Vækstfabrikken Ved Faurgården 7. Foto: Peter Andersen Peter Andersen

Sjælland: Udlændingestyrelsen rykker med 375 ansatte til Næstved i 2017, og Søfartsstyrelsen flytter til Korsør med 190 ansatte.

Dertil kommer en lang række mindre institutioner og dele af statslige styrelser.

I alt står Region Sjælland til at få 1.205 nye statslige arbejdspladser som led i Venstre-regeringens plan om at fordele statslige arbejdspladser fra hovedstaden.

Det vækker glæde hos blandt andre Væksthus Sjælland, hvor direktør Mads Váczy Kragh forudser, at udflytningen vil smitte af på erhvervsvirksomhederne og styrke sammenhængen mellem hovedstaden og Region Sjælland.

– Fremadrettet vil pendlingen ikke alene foregå ind til København, men også ud. Det er en god og sund bevægelse, hvor de to regioner i højere og højere grad kommer til at blive til et samlet arbejdsmarkedet. Det er til gavn for begge regioner, udtaler Mads Váczy Kragh.

Kort blev holdt tæt

De berørte borgmestre fik først besked en halv times tid, før statsministeren gik på live-tv lidt over 12 torsdag.

– Jeg blev ringet op af Troels Lund Poulsen i formiddag, før da vidste jeg intet, fortæller Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted.

Hans kommune står til at få 270 arbejdspladser fra Banedanmarks Teknisk Drift, der i dag bor i Vasbygade i Københavns Sydhavn, og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, som beskæftiger 11 mennesker.

Også Jacob Jensen, folketingsmedlem fra Kalundborgkredsen, sad med telefonen før øret lige op til pressemødet.

En af dem, han ringede op, var partifællen på borgmesterkontoret i Holbæk, Søren Kjærsgaard, for Holbæk Kommune står til at få tilført i alt 119 statslige arbejdspladser.

Uddannelse og forskning

Det drejer sig dels om Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, der forsker og udvikler kvaliteten af daginstitutioner, skoler og uddannelser.

De 62 medarbejdere herfra får selskab af Danmarks Akkrediteringsinstitution med 42 ansatte, som er beskæftiget med at sikre kvalitet og relevans på de videregående uddannelser. Desuden skal også Danida Fellowship Centre, som har 15 ansatte, bo i Holbæk.

Det er en selvejende institution under Udenrigsministeriet. De arbejder med kurser og uddannelse for mennesker i udviklingslande, fx hvis bogholdere fra forskellige afrikanske lande er på kursus om anti-korruption, eller hvis en dyrlæge fra Nicaragua laver sin ph.d. i Danmark for at lære mere om sygdomme hos landbrugsdyr.

Sorø får også en mindre statslig institution med fokus på uddannelse. Det er Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed, som har 13 medarbejdere. Ifølge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling placeres centret tæt ved Science Talenter – et videnscenter åbnet af Mærsk Mc-Kinney Møller ved Sorø Akademi.

Flere endnu

Slagelse Kommune står foruden Søfartsstyrelsen i Korsør til at blive hjemsted for dele af Miljøstyrelsen med 61 ansatte og dele af Arbejdstilsynet med 60 ansatte, der begge rykker til Slagelse.

Næstved bliver også hjemsted for 20 ansatte fra Skat. Vordingborg får et foreløbigt ukendt – formentligt ret beskedent – antal ansatte ved et ATP-/Udbetaling-center. Desuden står Nykøbing Falster til at vinde 60 medarbejdere fra Slots- og Kulturstyrelsen og 26 fra Erhvervsstyrelsen.