Sikahjortene flytter måske til Kirkeskoven

Foto: Henning Gøtz

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om, hvad der skal ske med Dyreengens populære sikahjorte, når arealet sydvest for Slotsruinen i det nye år uddybes og sættes under vand. Naturchef Flemming Kruse arbejder lige nu med en plan for etablering af en dyrehave i kanten af Kirkeskoven bag det tidligere medborgerhus i Kirkeskoven. Arkivfoto