Siflingen måske nyt naturværksted

Foto: Kristina Schønnemann

slangerup Det er først i maj, at Uddannelsesudvalget tager endelig stilling til, om Siflingen må lukke eller ej. Sker det, så går tankerne hos udvalgsformanden i Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt, allerede nu på, hvad man i så fald skal bruge institutionslokalerne i Siflingen og naturlegepladsen til.

"Det kan være, at alle børn i kommunen kan få mulighed for at bruge stedet," siger udvalgsformanden til Lokalavisen, som efter den endelige beslutning om Siflingens fremtid vil bede embedsværket om forslag til funktioner.

Allerede i anbefalingen til lukningen har embedsfolkene noteret sig muligheden for at bruge Sifligen som et ekstra naturværksted på lige fod med Fasangården i Nordskoven, Jægerspris.

I dag bruger kommunen 50.000 kroner om året til at køre børnene i Siflingen ud til skovbørnehaven, som måske kan bruges til at køre institutionsbørn eller dagplejebørn til Siflingen.

Vælger kommunen derimod at lukke huset, er der tale om en besparelse på 200.000 kroner ifølge Afdelingen for Dagtilbud i oplægget til Uddannelsesudvalget.