Sibirisk kulde dræber danske småfugle

25 procent af de danske småfugle har allerede nu måtte lade livet efter frostvejrets indtog.