SF: Studerende og frivillige i fængslerne

Tænk nyt og kreativt og lad frivillige og lærerstuderende få adgang til at undervise i fængslerne. Det kan løse akut mangel på uddannelse af indsatte, mener SF.

Der er hverken tilstrækkeligt med penge eller lærerkræfter til at uddanne indsatte i landets fængsler, så de har et bedre ståsted i samfundet efter afsoning af deres dom.

Men når ressourcerne svigter, må man nogle gange forsøge at tænke kreativt, mener SF's retsordfører, Karina Lorentzen.

– Hvorfor bruger vi ikke mere frivilligt arbejde til at komme udefra og undervise i fængslerne. Eller hvad med at lade lærerstuderende komme i praktik i fængslerne, spørger hun.

Ifølge ordføreren har Spanien stor succes med at åbne fængselsportene for studerende, der underviser bag murene som led i deres uddannelse.

– Det har også den fordel, at det ikke er nogen fra systemet, og det kan gøre det nemmere for nogle indsatte, siger Karina Lorentzen.

Ifølge en ny rapport fra Kriminalforsorgen er det gennemsnitlige tilbud til varetægtsarrestanter nu nede på en time – om måneden.

Men også her kunne man ifølge SF udvide tilbuddet med nogle korte undervisningsforløb.

– I arresterne sidder folk typisk kortere end i fængslerne, så her kunne man eksempelvis få undervisere fra AMU Centre til at gennemføre hygiejnekurser eller svejtsekurser, siger Karina Lorentzen.

Justitsminister Lars Barfoed (K) har i flere omgange understreget vigtigheden af, at indsatte får en uddannelse, så de har større chancer for ikke at falde tilbage i kriminalitet uden for murene.