SF-forslag til misbrugsplan

Af Mette Pitts (F), byrådsmedlem:

Der har i 2010 været et merforbrug på misbrugsområdet med 5,5 mio. kroner i Fredensborg Kommune.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev det en kommunal opgave at varetage misbrugsbehandlingen. Tidligere var det amterne, der havde opgaven.

Fredensborg Kommune er opmærksom på, at misbrugsområdet skal analyseres nærmere, og har bl.a. ansat en misbrugskonsulent til denne opgave.

SF hilser denne analyse meget velkommen og foreslår, at der på baggrund af dette analysearbejde udarbejdes en misbrugsplan for perioden 2012-2014. Formålet med planen er både, at borgere med en misbrugsproblematik får den rette hjælp, og at der bliver udarbejdet forslag til besparelser på området.

SF forslår tre områder på misbrugsområdet, som er vigtige at være særligt opmærksomme på:

1. Tidlig indsats og hurtig hjælp til behandling

2. Hurtig hjælp til unge med en stof- og alkoholproblematik

3. Målrettet indsats til borgere med længerevarende misbrug og følgelidelser.

Det er nødvendigt både af menneskelige og økonomiske årsager, at der gives den fornødne tid til at kunne optimere og forbedre misbrugsområdet både nu og i fremtiden.