SF: Færre penge til undervisning er udsultning af skolen

SF vil afsætte penge til folkeskolen i finansloven, da nye tal viser, at midlerne til folkeskolen er faldet.