Servicebus til Fredensborg

René Melnik

TIl januar 2009 indsættes en ny servicebus i Fredensborg Kommune. De ekstra penge byrådet i Fredensborg afsatte til forbedring af den kollektive trafik bliver nu 'indløst' overfor borgerne med en servicebus, men den er dog først i drift med virkning fra køreplanskiftet den 11. januar 2009.

Servicebusruten bliver Fredensborg-Humlebæk-Nivå-Kokkedal og retur. Dermed får borgerne ifølge udvalgsformand Ole Andersen 'dobbelt så meget betjening, som ved en egentlig ringbus, og der betjenes i begge retninger'. Ruten suppleres med Telebusserne, der fremover dækker hele kommunens område som et samlet telebusområde.

Desværre kan igangsætningen ikke ske tidligere da Trafikselskabet Movia først skal have kontraktforhandlinger med operatører og almindelige køreplanprocedurer til at falde på plads.

"Seniorrådet og Handicaprådet har været meget aktive og konstruktive samarbejdspartnere med forslag til områder der ønskes betjent, rutevalg og fastlæggelse af servicefunktioner, hvilket de skal have stor tak for," lyder det fra Ole Andersen.