Seniorrådet ønsker gennemsigtighed

Foto: Picasa
Peter Møller og Seniorrådet i Ishøj vil sikre, at ældreplejen i Ishøj er så god, som den skal være. Arkivfoto
Peter Møller og Seniorrådet i Ishøj vil sikre, at ældreplejen i Ishøj er så god, som den skal være. Arkivfoto MICHAEL KIDMOSE

Efter en række svigt i ældreplejen forskellige steder i landet er blevet afdækket i de landsdækkende medier, opfordrer seniorrådet i Ishøj til, at man i kommunen kigger indad: Hvordan er situationen for et værdigt og godt seniorliv i Ishøj? Både på plejecentrene Kærbo og Torsbo, og i hjemmeplejen!

– Vi har i Seniorrådet stor tillid til de ansatte i både hjemmeplejen og på plejecentrene, for vi har ikke grund til andet, men hvordan ser de ældre selv, og deres pårørende, på kvaliteten af plejen? Hvordan er kulturen på plejecentrene, hvordan er hverdagen, er der hænder nok og så videre, spørger Seniorrådsformand Peter Møller.

Det vil vi gerne høre lidt om, og det er både de gode og de mindre gode oplevelser. Gode oplevelser vil vi samle sammen og videresende til de rigtige modtagere.

Hvis der derimod er beklagelser, ser det lidt anderledes ud. Seniorrådet må og kan ikke behandle enkeltsager. Så det, vi kan gøre, er, at vi sender dem videre til relevante politikere og administration i Ishøj kommune, og vi vil derigennem også følge op på dem, og arbejde på at få forbedret forholdene.

– Vi håber naturligvis på en masse positive tilbagemeldinger, men er der nogle dårlige – og man skal ikke være bekymret for repressalier – skal der naturligvis rettes op på dette øjeblikkeligt, i alles interesse, og det vil Seniorrådet hjælpe til med!

Alle henvendelser til Seniorrådet skal være navngivne, vi kan ikke gøre noget ved anonyme henvendelser. Send dit syn på standarden på plejecentrene Kærbo og Torsbo, og på hjemmeplejen til ishoj.seniorraad@gmail.com.

– Vi arbejder på det samme

– Det er prisværdigt, at Seniorrådet vil deltage til at gøre driften af plejehjemmene bedre, lyder det fra Merete Amdisen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.

Hun forklarer, at politikerne i Ishøj ligesom Seniorrådet arbejder på at gøre indsatsen på plejehjemmene så god, som muligt:

– Vi vil gerne have de bedste plejehjem, man kan have. Derfor har vi valgt et uvildigt firma til at gennemføre et eftersyn, så vi se, hvordan vi kan gøre det bedre, siger Merete Amdisen.

Her har fokus blandt andet været på kulturen og omgangstonen, og når rapporterne foreligger vil Seniorrådet få dem til behandling. Derudover fortæller Merete Amdisen, at der for nyligt at vedtaget nye tiltag:

– I forbindelse med det netop indgåede budgetforlig i Ishøj Byråd er det besluttet at etablere en bestyrelse på plejehjemmene. Jeg forventer at Seniorrådet bliver inddraget i arbejdet med, hvordan sådan en bestyrelse kan sammensættes og hvilke beslutninger bestyrelsen skal inddrages i. Det bliver et vigtigt og spændende arbejde, som jeg glæder mig meget til, siger Merete Amdisen.

Hun understreger samtidig, at hun selv ofte hører fra borgerne om de problemer, de oplever i hverdagen:

– Jeg bliver kontaktet af mange borgere, som gerne vil have en snak om deres aktuelle udfordringer. Nogle gange er det kritik, andre gange ros. Nogle gange vil de bare gerne have en snak.

/schaadt