Selvfølgelig skal Gadevang og Nødebo skoler bevares