Seks Reumertpriser til Det Kongelige Teater

Bikubens Hæderspris på 300.000 kroner tilfalder koreografen Tim Rushton da Reumertpriserne blev uddelt

Foto: Keld Navntoft