Seks procent snyder med gymnasieopgaverne

I seks procent af 3.g'ernes danskopgaver på gymnasiet er mere end 50 procent plagieret, viser optælling.