Seks partier i valgforbund

Valgforbund mellem V og K på den ene side og S, R, SF og enhedslisten på den anden side

Foto: Peter Mailand