Se på institutionerne som en ressource

Der arbejdes for tiden med tanker om en ændret ledelsesstruktur for daginstitutionerne i Rudersdal Kommune.

Formålet er – så vidt jeg har forstået det – at samle og forenkle institutionernes administrative arbejde for derved at sikre den bedst mulige anvendelse af ressourcerne og kunne styrke institutionernes pædagogiske og personalemæssige ledelse.

Problemstillingen her er på den ene side at opnå stordriftens rationaliseringer og muligheder for specialisering og ekspertise, og på den anden side at bevare de små institutioners nærhed, tryghed, og overskuelighed.

I Rudersdal Kommune er der mange selvejende institutioner, og de er i denne sammenhæng ikke et problem, men en ressource. Her er der institutionsbestyrelser med forankring i mange forskellige miljøer, og de kan derfor bibringe processen megen iderigdom, originalitet og nytænkning.

Ved at inddrage disse institutioner og deres bestyrelser aktivt i strukturarbejdet vil man åbne mulighed for differentierede løsningsmodeller, forsøgsordninger m.m. Og derved opnår man, at tanker og ideer vokser op nedefra, giver medejerskab, så en nyordning ikke opleves som firkantede strukturer, der presses ned over institutionerne ovenfra.

I Jægerspris Kommune er der med udgangspunkt i græsrodsinitiativer gjort en række heldige forsøg på strukturområdet med fællesledelse af institutioner, opgavefordeling m.m. Inddragelse af selvejende institutioner i arbejdet med udvikling af ledelsesstrukturer kræver på den anden side, at de selvejende institutioner kender deres besøgelsestid. Institutionerne og deres bestyrelser kan ikke sidde i en krog og håbe på, at problemerne løser sig af sig selv. Det er nu tiden at indgå i arbejdet med henblik på at udrede og udtænke nye veje og forsøgsordninger for at nå frem til de ovennævnte målsætninger for ledelsesstrukturen.