Sct. Georgs Gårdens Børnehave inviterer til 50 års fødselsdag

Heden Midtsjællands Avis

Lidt hengemt på hjørnet af Rønnevej og Elmevej i Borup i et roligt villakvarter ligger der en børnehave. Lige om lidt har den ligget der i 50 år. Sct. Georgs Gårdens Børnehave slog nemlig dørene op for børn og forældre første gang i november 1969, og om ganske kort tid er det jo 50 år siden.

Børnehaven blev oprettet af Sct. Georgs Gilderne ligesom en række andre børnehaver rundt omkring i landet. Efterhånden er de fleste af disse børnehaver blevet solgt fra igen og er enten blevet kommunale, selvejende eller private institutioner således også Sct. Georgs Gårdens Børnehave her i Borup, der i 80`erne, blev en selvejende institution med driftsoverenskomst med først Skovbo og siden Køge Kommune, men repræsentanter fra Sct. Georgs Gilderne sidder stadig med i børnehavens bestyrelse.

Historien i hverdagen

Børnehavens historie kommer til udtryk på mange måder, først og fremmest ved at den på grund af sin alder er en ren børnehave og ikke en integreret institution som de øvrige tre institutioner i Borup. Dette gør samtidig, at børnehaven ikke er stor, og at den derfor til alle tider har været et attraktivt tilbud for forældre med børn, der dårligt eller slet ikke trives i de store institutioner. Hvert år har flere forældre da også flyttet deres børn dertil fra byens større institutioner, hvor børnene mistrivedes, og de har efterfølgende oplevet, hvordan børnene efter få uger i Sct. Georgs Gårdens Børnehave har blomstret og kan rummes.

Derudover er historien synlig i bygningen. Bygningen er på godt og ondt ikke topmoderne, men til gengæld har den sjæl, og udendørsområderne indbyder til hygge. Navnlig den lille have omme bagved henleder på mange måder ens tanker på en privat parcelhushave, hvor der kan spilles bold, dyrkes frugt og grøntsager, leges i sandkasse og meget andet.

Men bygninger og udendørsarealer er intet uden mennesker. Personalet i børnehaven bidrager i allerhøjeste grad til føromtalte sjæl og ikke mindst til den ro, den trivsel og de trygge rammer, som gennemsyrer hele børnehaven, og som man straks mærker, når man træder ind. Det kan de kun gøre, fordi de også selv trives godt. Personalets trivsel ses bl.a. ved næsten intet sygefravær, kommunens højeste score i arbejdspladsvurderingerne og en meget lav udskiftning i personalegruppen. Nogle har været i børnehaven i 10, 20 og endda mere end 40 år.

Trivsel

Mange forældre har gennem årene givet udtryk for, at netop personalets erfaring, trivsel og høje faglige niveau medfører en naturlig og ustresset tilgang til det pædagogisk faglige arbejde, hvor børn kan få lov til at være børn, og hvor der er overskud til at lade børnene komme på tur, på koloni med overnatning, til arrangementer rundt om i byen m.m. og til at arrangere festaftener for børnene med spisning, diskodans og Disney-sjov. Alt sammen noget, der giver det lille ekstra og bidrager til at udvikle børnenes sociale kompetencer og evner til at begå sig som gode venner i både større og mindre sammenhænge.

Trivslen i Sct. Georgs Gårdens Børnehave er høj for alle ikke kun børn og personale, men også forældre og bedsteforældre. Fremmødet har alle år været stort til forældre- og/eller personalearrangerede fællesarrangementer såsom arbejdsdage, fester, fælleskaffe og bedsteforældredage. Sådanne aktiviteter knytter nærmiljøet tættere sammen og styrker det tætte samarbejde mellem forældrene og børnehaven, hvilket igen er til gavn og glæde for såvel børnene som lokalsamfundet.

Fødselsdagsfejring

Netop lokalsamfundet, herunder familier til børnehavens tidligere og nuværende børn, vil vi gerne invitere til Fødselsdagsfest – Åbent Hus fredag d. 1. november fra kl. 14:30 17:00. Og hvor: Rønnevej 21.

Børnetjenesten kommer og spiller og der vil være hoppeborg og kagemand sponsoreret af TØMRER Christian Steenhof, Spar og Netto – for hvem vi vil takke for jeres hjælp.