Screening af unge kriminelle halter stadig

Langt de fleste unge kriminelle bliver til trods for regeringens løfte ikke screenet for psykiske lidelser.