Sandheden og konsekvens i Kokkedal Skoven

Af Hans Henrik Raith, Sophienbergvej 57, Rungsted:

Man har en leg der hedder "sandhed eller konsekvens", hvor man skal sige sandheden eller tage konsekvensen. Når den leges i politiske kredse, så forsvinder både sandheden og konsekvensen.

Allerede den 23. april og igen den 27. august 2015, har kommunens kompetente fagfolk fremlagt en meget deltaljeret redegørelse for konsekvenserne af bilkørsel i Kokkedal Skoven.

Nogle politikere brænder besynderligt nok hedt for at varetage Kokkedal Slots økonomiske interesser. I deres argumentation har de desværre helt fortiet de faktuelle forhold.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Thorkild Gruelund og Kristin Arendt kender til dem – i mindste detalje. Alligevel forsøger de at føre borgerne bag lyset med illusioner, som er i direkte strid med de ufravigelige konsekvenser i redegørelsen.

Det fremgår, at – "en ny vejadgang sandsynligvis vil blive underlagt lov om private fællesveje, hvor udgangspunktet er, at alle må færdes/køre på vejen. Med mindre vejmyndigheden (Hørsholm Kommune) træffer afgørelse om at begrænse færdslen. En vejadgang som skabes udelukkende for at tilgodese én enkelt virksomhed bryder med kommunens politik – om ikke at særbehandle enkeltvirksomheder, ligesom det kan danne præcedens".

Administrationen anslår forsigtigt, at der vil køre 2-300 biler igennem vejen – dagligt.

Dertil kommer at stien skal ombygges, hvorved rodnettet på de eksisterende træer uundgåeligt bliver beskadiget i en grad, så de vil gå ud. Man kan ikke bare udlægge slotsgrus på stien.

Strandvejen skal trafikreguleres, den historiske indgangsportal med de røde porte skal fjernes – ellers vil der opstå meget farlige trafiksituationer.

For alle parter, som i dag benytter stien, vil det være en forringelse af trafiksikkerheden. Selv hvis der anlægges en separat cykel/gangsti.

Det er rimeligt usikkert om hestevogne kan forcere bakken. Her er der i øvrigt i dag forbud mod ridning, grundet slitage på stien.

Politikerne glemmer også, at selektiv adgang for Kokkedal Slot, også vil medføre vejspærring med pullerter. Der vil blive videoovervågning af området – dermed er vi alle overvåget i området. Ellers kan slottet ikke se hvem de skal lukke ind.

Hvis det ikke er Kronprinsen, Angela Merkel, Kristin Arendt, Donald Trump, Linse Kessler, Thorkild Gruelund eller andre VIP'er, så må de jo vende om. Hvordan skal det foregå?

Imens er trafikken brudt sammen på Strandvejen. Måske krydret med et harmonikasammenstød.

Gruelund og Arendt mener, det er udtryk for en erhvervsvenlig politik, at man åbenlyst plejer særinteresser, leger med sandheden, lader hånt om kommunens principper, borgenes interesser, og giver pokker i miljøet. Det kan sandelig få vidtrækkende konsekvenser.

Erkend jeres helt forfejlede mission og få lukket sagen. Der er allerede spildt ekstremt mange unødige arbejdstimer i administrationen.

I og andre behøver ikke være med til misbruge flere.

Hvad synes du? Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link…

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s); if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/da_DK/sdk.js#xfbml=1%26version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Hvad synes du…? Deltag i debatten her p%26#xe5; Ugebladets Facebook-side.Opslået af Ugebladet Hørsholm på%26nbsp;31. marts 2016