Sammenholdet har stået sin prøve i år

Foto: Henning Fristed