Samling af filialer gavner kunderne

Kære Jens og Preben!

Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at I ser sammenlægningen af filialerne i Store Heddinge og Køge som et forsøg på at genere kunderne. Det er naturligvis ikke vores intention.

Gennem de senere år har antallet af besøg ved kassen i bankerne været markant faldende. I Sydbank er kassetransaktionerne fra 2008 til 2014 faldet med 73 procent. Til gengæld benytter flere og flere mobil- og netbank, når de ordner deres bankforretninger, ligesom efterspørgslen efter kompetent økonomisk rådgivning er stigende. For at kunne imødekomme det behov og sikre den kvalificerede rådgivning, vi arbejder hårdt på at levere til alle vores kunder, har vi valgt at samle vores kompetencer fra Store Heddinge og Køge.

Når vores kunder kommer i banken, skal de møde den bedst mulige rådgivning. Sammenlægningen sikrer, at vores rådgivere får lettere ved at udveksle informationer og trække på hinandens ekspertise. Vi er overbeviste om, at det styrker forudsætningen for at levere den kompetente økonomisk rådgivning, som vores filialer i dag er baseret på, og som vores kunder ønsker.

Jesper Lund Wimmer

områdedirektør

Sydbank Sjælland