Samarbejdet på plads for Selmersbo

Aktivitetscentret og kommunen er blevet enige om det rette snit for samarbejdet, efter Selmersbo er blevet brugerstyret

Foto: Pernille Kristensen

Overgangen til brugerstyret aktivitetscenter har ikke altid været lige blid for Selmersbo, men da en formel samarbejdsaftale i midten af september blev underskrevet af Hørsholm Kommune og bestyrelsen for Selmersbo, markerede det samtidig, at man nu kan begynde at se fremad og arbejde fuldt ud med den nye struktur.

I aftalen er det beskrevet, hvordan samarbejdet mellem aktivitetscentret og kommunen fremover skal være, nu hvor Selmersbo skal fungere som fuldstændig brugerstyret center. For på trods af uafhængigheden vil der stadig være områder, hvor det vil være nødvendigt at trække på kommunens viden og resurser til at få løst især administrativt krævende opgaver.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Thorkild Gruelund (C) ser aftalen som et vigtigt skridt i den nye struktur.

"Det er klart, at det tager tid at starte et nyt hus op, men nu er sporene lagt ud, efter økonomien for Selmersbo er blevet sikret, og der er blevet ansat en dygtig medarbejder i huset," siger Thorkild Gruelund.

I de selvsamme dage som aftalen blev underskrevet, vedtog kommunalbestyrelsen i øvrigt at afsætte 420.000 kr årligt fra 2010 og frem til den løbende drift af Selmersbo i sin nye form, og på anlægskontoen fandt politikerne 750.000 kr, som skal bruges til indretning af aktivitetscentret, så det kan forme de rette rammer om møder, forsamlinger og aktiviteter fremover.

Formanden for Selmersbos bestyrelse, Christian Einfeldt, og Jesper Lauritsen, som overtager formandsposten 1. oktober, er også glade for den nye samarbejdsaftale, der markeres med et arrangement 2. oktober fra kl. 14-18.

"Her vil vi sætte fokus på de muligheder, der er for nye tiltag i Selmersbo, men man skal heller ikke glemme, at der i forvejen er booket godt op med aktiviteter, som mange hørsholmere har stor gavn af allerede," lyder det fra formændene.