Samarbejdet er det vigtigste

På Marie Kruses skole er de glade for deres SFO. Men der er også forståelse for de forældre, der er generelt bekymrede for SFO'er

Foto: Finn Due Larsen

Det kan godt være, at byrådet i onsdags besluttede at tage SFO-planerne af bordet igen. Men i Furesø har man skam en SFO i forvejen, ja, faktisk har den været her i flere år. Den hedder Kometen og er tilknyttet Marie Kruses skole, så der er tale om en privat skole og dermed en privat SFO. Så mens det stadig er uafklaret, om de kommunale planer tages op igen til efteråret, har avisen aflagt et besøg i Kometen for at få nogle gode bud på, hvordan man driver en skolefritidsordning.

"Det vigtigste er at man formår at få det samarbejde op at køre blandt de mennesker, som har med børnene at gøre i hverdagen: Ledelse, lærere og pædagoger", siger Lis Rosenlund Lau, indskolingsleder på Marie Kruses skole.

"Det vigtigste er at man får sat sig ned og får talt sammen om, hvad er det gerne vi vil og hvordan vil vi drive det her sted, og hvordan vil vi formå at få det bedste samarbejde ud af de muligheder vi nu har."

Ordene falder, mens glade børn tumler rundt i baggrunden i de mange lokaler i Kometen, som virker rummelige og smukt oplyste. Der er både legerum, boldrum, hyggerum, værksted og mange andre faciliteter for de i alt 186 børn. Men selv om børnene virker glade og tydeligvis trives, kommer vi selvfølgelig ikke udenom nogle af de kritiske spørgsmål, som flere Furesø-forældre med børn i fritidshjem og klubber har tumlet rundt med de seneste uger, hvor SFO-debatten har raset.

Som for eksmpel om hvorvidt en meget tæt sammensmeltning af skole og SFO nødvendigvis er en fordel.

"Jeg ser det som en kæmpe fordel, men kan også godt forstå, der er nogen der synes at det kan være svært at have med at gøre, fordi man har forskellige arbejdstider, i og med at man er lærer og fokuserer på det faglige, og fritidshjems-pædagoger primært fokuserer på barnets sociale trivsel", siger Lis Rosenlund Lau.

"Men hos os kigger vi på det hele barn og vi synes det er utroligt vigtigt at få alle dele med, og at både lærere og pædagoger i fællesskab kan finde ud af hvordan vi giver barnet det bedste liv."

Hvis Lis Rosenlund Lau skal give tre gode råd til at få vellykkede SFO'er, lyder de som følger: 1. Tæt samarbejde mellem alle involverede parter. 2. Hold de fysiske rammer adskilt fra skolen. Man kan ikke bare lukke børnene ind i de klasselokaler, de har været i hele dagen. 3. At man gør sig nogle grundige overvejelser om hvordan ledelsen skal foregå, og at man har en leder man kan trives ved.

Det er en recept, der ser ud til at have virket for Kometen. Blandt forældrene er der i hvert fald tilfredshed at spore:

"Børnene har det fantastisk godt. Vi har et godt samarbejde, og trygheden for børnene er stor, og de har mange gode aktiviteter", siger Wenche Bunk, formand for forældrerådet i SFO Kometen.

Men både hun og Lis Rosenlund Lau har skam også forståelse for de forældre, der er generelt bekymrede for skolefritidsordninger:

"De kan godt blive store og upersonlige, hvis ikke man passer på", siger Wenche Bunk.

For Lis Rosenlund Lau er der ingen tvivl om, at SFO-ordningen i de forkerte hænder kan give mulighed for skrabe-løsninger:

"Så jeg håber da på, at Furesø Kommune, hvis man indfører SFO'er, vil tænke, at man skal fortsætte med det høje, pædagogiske stykke arbejde, der i dag ligger i fritidshjemmene, og at man udbygger i stedet for at begrænse."

FAKTA OM KOMETEN

SFO Kometen modtager alle skolens egne børn fra børnehaveklasse til 3. klasse, og tæller for tiden i alt 186 børn. Kometens personalenormering er 1 fuldtidsvoksen til 15 børn. Den daglige ledelse ligger hos indskolingslederen. Lærere og pædagoger tilrettelægger sammen aktiviteter, der foregår i løbet af året. I perioden maj/juni modtager Kometen før-skolebørn.