Salg af sprøjtemiddel der kan skade bier stiger 85 procent

Naturfredningsforening vil stoppe danske dispensationer fra EU-forbud mod middel, der kan skade vilde bier.

Humlebien og andre vilde bier er i tilbagegang i Danmark. Det får Danmarks Naturfredningsforening til at kræve et totalt stop for salg af sprøjtemiddel, der kan skade bier. (Arkivfoto).
Humlebien og andre vilde bier er i tilbagegang i Danmark. Det får Danmarks Naturfredningsforening til at kræve et totalt stop for salg af sprøjtemiddel, der kan skade bier. (Arkivfoto).

På to år er salget af et sprøjtemiddel, der regnes for at være skadeligt for vilde bier, steget 85 procent.

Sprøjtemidlet imidacloprid er forbudt i EU, men i Danmark kan man opnå dispensation fra forbuddet.

Midlet bruges af landbruget til bejdsning af frø til sukkerroer.

Stigningen i salget vækker bekymring hos Danmarks Naturfredningsforening (DN).

– Vores vilde bier er i meget alvorlig tilbagegang. Derfor er det uhørt at bruge den slags pesticider i Danmark, siger præsident i foreningen Maria Reumert Gjerding.

Ifølge foreningen er salget steget fra 2248 kilo til 4171 kilo aktivstof fra 2016 til 2017. Det svarer til en stigning på 85 procent.

Allerede i 2013 indførte EU et forbud mod imidacloprid. Det blev i 2018 strammet, så det nu blev helt forbudt på friland.

Men regeringen valgte at give danske landmænd mulighed for at søge om dispensation fra EU-forbuddet.

– Den dispensationspraksis skal stoppe. Vi har en viden om, at det er meget skadeligt for de vilde bier.

– Det kan påvirke deres nervesystem, deres evne til at reproducere sig og til at orientere sig, siger Maria Reumert Gjerding.

DN-præsidenten mener, at Danmark bør skele til Sverige. Her har myndighederne haft en praksis med dispensationer lig den danske.

Men en miljødomstol har nu underkendt muligheden for at give dispensationer. Det er sket ud fra et forsigtighedsprincip.

De senere år er bestanden af vilde bier i Danmark gået tilbage.

Det kan være problematisk, da vilde bier og honningbier bestøver planter og afgrøder.

I Danmarks Biavlerforening, der arbejder for at beskytte både honningbier og de vilde bier, er man på linje med DN.

– Det er blevet sværere og sværere at være biavler og holde liv i honningbierne. Det er blandt andet på grund af de her midler, siger sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen.

– Vi ved, at de her midler bliver i jorden i lang tid, så de efterfølgende afgrøder også kan optage det og tage det med rundt i deres saftstrøm, siger han.

Foreningen savner dokumentation fra myndighederne i forhold til, at man ikke anser imidacloprid for at være skadeligt for bier, når det bruges som bejdsemiddel.

I Landbrug & Fødevarer stoler viceformand Thor Gunnar Kofoed imidlertid "fuldt og fast" på myndighedernes vurdering.

– Bier er en forudsætning for mange afgrøder på vores marker, og derfor passer vi landmænd selvfølgelig også på dem.

– I Landbrug & Fødevarer har vi igangsat en indsats for at passe endnu bedre på bierne med ti konkrete anbefalinger til tiltag på gårdene, hvor flere hundrede landmænd allerede har meldt sig til, siger han i en kommentar.