Sag om terrorstøtte rejser tvivl om Tyrkiet som retsstat

Anklagere vil nærlæse PKK-dom, før de vil udtale sig. Forsvarere er lettede over dom i sag om terrorstøtte.