Sætter tal på affaldsspande

Foto: Signe Lund
Katrine V. Møller fra Mølbak Landinspektører A/S har registreret skilte, cykelstativer, affaldskurve og bænke i hele Albertslund Kommune - i alt 1.650 genstande.
Katrine V. Møller fra Mølbak Landinspektører A/S har registreret skilte, cykelstativer, affaldskurve og bænke i hele Albertslund Kommune – i alt 1.650 genstande.

Graffiti, vejr og færdsel slider på kommunernes udstyr, og overmalede skilte, bulede cykelstativer og algegrønne bænke bliver efterhånden triste og uegnede til brug. Samtidig skal de pæne og velholdte dele bevares af hensyn til kommunens budgetter.

Som noget nyt har Albertslund Kommune valgt at få Mølbak Landinspektører A/S til at registrere alt byudstyr i kommunen for at få et samlet overblik.

– Vi skal have udskiftet vores byudstyr hen over de næste tre år. Vi har tidligere indsamlet oplysninger med eksempelvis en mobiltelefon med geotagging, men det var hverken præcist eller hurtigt nok, fortæller projektleder i Albertslund Kommune Mikkel Holmberg Stolz.

Entydigt overblik

Mølbak Landinspektører A/S bifalder beslutningen fra Albertslund Kommune.

– Det er nyt, at vi udfører denne type registrering, men det er meget prisværdigt, at Albertslund Kommune ønsker at få en samlet database. De færreste kommuner har fuldt overblik over den nøjagtige placering af deres udstyr og hvilken stand, det er i. Vi er ganske enkelt gået ad stier og gennem parker over hele kommunen, fortæller Thomas Mørk Andersen, der er chefkonsulent hos Mølbak Landinspektører A/S.

Over en periode på fire uger har Mølbak Landinspektører A/S registreret og fotograferet blandt andet skilte, bænke, cykelstativer og affaldskurve i Albertslund Kommune. Hver genstand er blevet noteret i en app, som læser informationerne direkte ind i kommunens systemer – eksempelvis »københavnerbænk, på terræn, grøn RAL 6009, træ, maling skaller af«.

Albertslund Kommune har udarbejdet projektet som en totrinsraket for at sikre, at eksempelvis »stand« blev registreret entydigt undervejs.

– Vi aftalte først en prøvestrækning, så vi kunne se, at vi talte fælles sprog. Hvor meget graffiti skal der eksempelvis være, før det er »overmalet«? Hvornår er noget udsat for hærværk? Derefter satte vi hele projektet i gang, siger Mikkel Holmberg Stolz.

God og metodisk gennemgang

Sammenlagt har Mølbak Landinspektører A/S registreret 1.650 genstande. Placeringen af de enkelte genstande er registreret med en nøjagtighed på omkring en meter, så Albertslund Kommune kan bruge databasen via kommunens kortservice.

– Vi har netop fået det fulde materiale. Hen over sommeren skal vi journalisere det og sammenstille med de områder, hvor folk færdes mest, men overordnet set har vi nu et digitaliseret grundlag for driftsplanlægning, siger Mikkel Holmberg Stolz.

Databasen skal blandt andet bruges til at standardisere de kommunale skilte.

– Nogle af vores skilte er lokale, mens andre stammer helt tilbage fra amtstiden, og det skal vi have ensrettet. For nogle år tilbage fik vi udviklet en designmanual for bænke og affaldsstativer, som vi kom rimeligt i bund med, men skiltene er stadig noget varierende, fortæller Mikkel Holmberg Stolz.

Som en sidegevinst har registreringen ført til afklaring af ejerskab af en del af byudstyret.

– Det viste sig undervejs, at den samme type skilte blev brugt på tværs af matrikelskel i såvel kommunalt som privat regi – blandt andet ved boligområder. Det var ikke entydigt, hvem der ejede skiltene, og det måtte vi undersøge og afklare, efterhånden som vi fik opklarende spørgsmål, siger Mikkel Holmberg Stolz.