Sæt børnene i højsædet

Vi kan som forældre ikke acceptere, at der endnu engang skal spares og tænkes i kasser.

Britt Ploug Hansen, Rævebakken 16 og Mie Enoch Olsen, Hjorthøj 46, Kalundborg, henholdsvis formand og næstformand i forældrebestyrelsen i børnehuset Regnbuen, skriver:

Vi er imod forslaget om områdeledelse i Kalundborg Kommune på baggrund af de besparelser, som der er lagt op til. Foreslaget om i vores institution at spare 10,8 time svarer til, at der i gennemsnit nu bliver 7,9 børn per voksen mod 5 på landsplan.

Vi kan ikke tage stilling til om områdeledelse er en god eller dårlig ide. Vi kan på baggrund af KL og BUPL's materiale samt foredraget om indførelse af områdeledelse fra Skive Kommune konkludere, at der er elementer, som taler for områdeledelse, hvis der er afsat tid og ressourcer og dermed ikke besparelser, som der endnu engang er lagt op til. Med tid og ressourcer mener vi, at der som en klar selvfølgelighed skal være en pædagogisk og faglig leder i hver enhed med en tæt tilknytning til børn, forældre og medarbejdere. At indføre en ny struktur kræver overvejelser – tid og ikke mindst ressourcer – og det får man ikke i løbet af fire måneder og en ordentlig besparelse. Og det betyder altså ikke, at der skal skæres ned på pædagog- og medhjælpertimer for at få dette til at hænge sammen. Og det er netop det, der er lagt op til i dette forslag.

Vores børn er ikke brikker i et puslespil

Vi kan ikke som forældre acceptere, at der endnu engang skal spares og tænkes i kasser med vores børn. Kalundborg Kommune har et stort ansvar for, at vores børn vokser op som hele børn og ikke som små brikker i et puslespil, hvor de, hvis brikken ikke passer, bare bliver presset ned, så kanterne bliver flosset.

Derfor vil vi bede børne- og ungeudvalget om at finde en anden udvej. Vi har igennem de sidste år været igennem mange omlægninger og ikke mindst besparelser. Vores institution har gjort et fantastsik arbejde, og vi har alle været mere end almindelig fleksible og kreative. Men nu må det stoppe. Nu må I som udvalg sætte børnene i højsædet.