Særskat

En af Grundlovens første paragraffer – paragraf 4 – siger, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.