Særlig metode til særlige behov

Nyt redskab til Familieafdelingen i arbejdet med børn med særlige behov

Foto: Peter Klar