Særlig indsats kan bremse negativ spiral

Mentorer og kontaktlærere hjælper flere gennem erhvervsuddannelserne. Skolerne føler, at de nu har bedre redskaber til at rumme unge med forskellig baggrund.

En mentor, der ringer til eleven, når han ikke møder til undervisningen.

Et bedre grundforløb med mere stabile rammer for eleverne og efteruddannelse af lærerne, så de bliver bedre til at håndtere en gruppe elever, som er meget uensartet.

Med sådanne tiltag er det lykkedes for erhvervsskolerne at få flere unge til at gennemføre de uddannelser, der i flere år har været kendetegnet af stort frafald.

Det fremgår af en evaluering af de initiativer, som blev aftalt i 2007, da regeringens globaliseringsaftale skulle føres ud i livet.

Midlerne er bl.a. afsat til en ordning med mentorer og kontaktlærere, der ifølge en pressemeddelelse fra Undervisningsminsteriet har vist sig at have betydelig effekt.

Godt 90 pct. af skolerne siger i evalueringen, at ordningerne med mentorer og kontaktlærere reducerer frafaldet samt giver skolerne bedre muligheder for at rumme unge med forskellige forudsætninger.

85 pct. af erhvervsskolerne har indført en fast mentorordning, og det er 72 pct. flere end for to år siden. Alle skolerne har nu en ordning med kontaktlærere, mens 95 pct. af dem har indført faste introduktionssamtaler og løbende samtaler, 45 pct. flere end i 2007.

Alle erhvervsskoler formidler desuden personlig, social og psykologisk rådgivning til eleverne. 40 pct. af skolerne skønner, at det har en positiv effekt på elevernes trivsel.

Det indgår også i det samlede billede, at der næsten er sket en fordobling af efteruddannelsen for lærerne på landets erhvervsskoler.

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) glæder sig over de resultater, der fremgår af evalueringen.

– Især mentorordningen har været en succes, og det er jeg glad for, konstaterer Haarder i pressemeddelelsen.

Fra 2007 til 2009 er der i alt øremærket 2,3 mia. kr. til en række initiativer, der skal bidrage til, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse.