Sådan vil partier skabe flere praktikpladser

Alle partier med undtagelse af Liberal Alliance har indgået en aftale, der skal sikre flere praktikpladser.