Sådan kommer Mungo Parks teatersal til at se ud

Et enigt Allerød Byråd har godkendt projektet

Foto: Michael Braunstein

Et enigt Allerød Byråd frigav 31. august 21,5 mio. kr. til ny teatersal på Mungo Park, ligesom byrådet godkendte projektet for teatersalen. Hele byråds-bordet rundt var der opbakning og meget positive tilkendegivelser til projektet, som alle glædede sig til at se realiseret – som et vigtigt næste skridt i udviklingen af Kulturtorvet.