Sådan er lovgivningen om pension og skilsmisse

Stadig flere ægtepar undlader at indgå ægtepagt, og det skaber bekymring. Siden 2006 er antallet halveret.