Så let nakker du bjørnekloen

Lige nu er det mest effektive tidspunkt til at komme den uønskede plante til livs.

I Lejre Kommune har man vedtaget en indsatsplan, der giver grundejere pligt til effektiv bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Det betyder, at ingen planter må få mulighed for at sprede frø. Indsatsplanen kan findes på Lejre Kommunes hjemmeside, www.lejre.dk

Kæmpe-bjørneklo er uønsket, fordi den kan danne tætte bestande, der fortrænger det vilde dyre- og planteliv. Desuden indeholder den en saft, som kan give voldsomme udslæt, hvis man kommer i berøring med den.

Den mest effektive bekæmpelse sker ved at opgrave planterne om foråret, inden de bliver for store. Og så fortsætte med at opgrave nytilkomne planter sommeren over.

Vælger man at slå planterne, skal det ske adskillige gange i løbet af sæsonen, da de bliver ved med at komme med nye små blomsterskærme. Og slåede planter vil komme igen år efter år.

Bekæmpelsesplanen er hidtil blevet efterlevet i meget stor udstrækning. Men det er vigtigt, at fortsætte bekæmpelsen, idet det hele er spildt, hvis blot én plante får lov til at sprede frø

Lejre Kommune fører tilsyn med, at bekæmpelse foretages, og at den er effektiv. Kommunen vil give et påbud til de grundejere, der undlader at bekæmpe eller bekæmper utilstrækkeligt. Hvis påbuddet ikke bliver efterkommes, kan kommunen indgive politianmeldelse.

Lejre Kommune skal for ejendomme, der modtager landbrugsstøtte, indberette forekomst af ubekæmpede kæmpe-bjørneklo til NaturErhversstyrelsen. Denne indberetning kan betyde reduktion i den udbetalte landbrugsstøtte.