Så er der svar fra Furesøs politikere

Nu ligger der svar på de ubesvarede spørgsmål fra borgermødet i Satellitten omkring Budget 2011