Så blev der trængsel på cykelstierne

Foto: Signe Steffensen